<!-- Begin Motigo Webstats code -->
<!-- Title: index.htm -->
<!-- URL: http://www.vastgoedretail.nl/ -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://m1.webstats.motigo.com/m.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
motigo_webstats("AEMxOAwoUKyiJRWz210WS441UkCA", 0);
// -->
</script>
<noscript>
<a target="_blank" href="http://www.webstats.motigo.com/stats?AEMxOAwoUKyiJRWz210WS441UkCA">
<img src="http://m1.webstats.motigo.com/n?id=AEMxOAwoUKyiJRWz210WS441UkCA" border="0" width="18" height="18" alt="Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller"/>
</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.webstats.motigo.com/">Gratis teller</a>
</noscript>
<!-- End Motigo Webstats code -->

Vastgoed Retail adviseert ontwikkelaars, retailers en gemeenten bij de (her)ontwikkeling en optimalisering van winkelvastgoed. Kernactiviteit daarbij is het ontwikkelen van een visie op de marktmogelijkheden, de vertaling hiervan in een winkelconcept en begeleiding van het ontwikkelingsproces.


   


Advies gebaseerd op kennis, ervaring en netwerk.
Al 19 jaar houden wij ons bezig met het vakgebied vastgoed en winkels. Academische kennis gecombineerd met veel praktijkervaring geeft een garantie voor een hoogwaardig en haalbaar advies. Door de samenwerking met specialisten in andere vakdisciplines wordt snel resultaat geboekt. Vastgoed retail is gespecialiseerd in:

Marktvisie op commercieel vastgoed
Conceptontwikkeling winkelgebieden
Procesbegeleiding bij herontwikkeling winkelgebieden

 

Samenwerking tussen Vastgoed Retail en Vastgoed Prospect
Dit jaar is een reeds lang bestaande samenwerking tussen beide partijen geformaliseerd door de oprichting van het bedrijf Retail Prospect . Peter ter Hark en Johan Weeber hebben elk beide bijna 20 jaar ervaring met winkelvastgoed. De integratie van voortraject, planontwikkeling èn commercie maakt ons tot een partij die een opdrachtgever helpt om een (her) ontwikkeling van een winkelgebied haalbaar en rendabel te krijgen.